• 02 juli - Bijeenkomst
 • 16 juli - Bijeenkomst
 • 30 juli - Bijeenkomst
 • á
 • 01 augustus - Verjaardag Willeke & Reinier
 • 07 augustus - Verjaardag Joyce & Vivienne
 • 13 augustus - Bijeenkomst
 • 27 augustus - Bijeenkomst
 • á
 • 10 september - ALGEMENE LEDENVERGADERING
 • 17 september - Bijeenkomst
 • 28 september - Verjaardag Dirk